कुमारले ‘सौर्यवंशी’, ‘बेल तल्लो’ रिलीज मितिहरूमा अफवाहहरूको स्पष्टीकरण गरे