October 1, 2022, Saturday
२०७९ आश्विन १६

ब्यापारको नाममा धोकाधड़ी॥

ब्यापारको नाममा धोकाधड़ी, गरीब मानिसलाई ब्यापरको नाममा लूटने प्रथा बढ्दै गएको छ।। ब्यापारको नाममा गरीब मानिसहरु सीट रुपैया ठगने र रुपैया दिन न सकदा धमकी दिएर थुनेर राखने जस्ता घटना हाम्रा समाजमा दींहु घटिरह छ॥